Vägledning Miljöprövning

Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Denna Vägledning är framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter och ska underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar.

Det gedigna arbetet med att ta fram en Vägledning för branschen har bara börjat och dokumentet utgör en remissversion. För närvarande revideras dokumentet enligt inkomna remissvar.