Dekaler för att köra fossilfritt

Det är utmärkt att du bestämt dig för att tanka förnybart och klimatsmart, och genom att skylta med ditt drivmedelsval så inspirerar du även andra till att ta steget in i framtiden! Med våra stilrena dekaler kan du tydliggöra vilket fossilfritt drivmedel du kör på. Biogassymbolen är fri att använda enligt de syften som Föreningen Biogassymbolen ha ställt upp. Övriga dekaler, samt om man vill beställa för biogas tillsammans med flera andra fossilfria drivmedel, kan beställas via BioDriv Öst.

Beställ dekaler via beställningsbroschyren!

Vid stora beställningar är det enklast att samla allt i en excel-fil.
Ladda ner den här och maila sedan den ifyllda filen till info@biodrivost.se

Hur du fäster dekaler på fordon

Här nedan finns en film som visar hur du fäster dekaler på fordon. Om du känner dig osäker så kan du även kontakta en lokal reklamfirma eller bilverkstad som kan utföra jobbet. En snabb internetsökning efter “bildekor” följt av din ort brukar räcka väl för att hitta ett flertal företag som kan utföra tjänsten.

Kromemblem Biogas

Kromemblem ”Biogas” för gasfordon. Beställs via mail till info@biodrivost.se.

Pris exkl moms och frakt: 200 kr/st för icke medlem, 100 kr/st för medlem.

Kromdekal