sep42024
Tid: 1:00 e m - 3:00 e m
Plats: Digitalt
BioDriv Öst

När: 4 september
Tid: 13.00–15.00
Var: Digitalt
Kostnad: Gratis
Målgrupp: Primärt organisationer som arbetar med produktion, distribution eller användning av biogas på olika sätt. För att delta i nätverket behöver organisationen vara medlem i BioDriv Öst eller delta aktivt i projektet Grönt Näringsliv.
Arrangör/projekt: BioDriv Öst inom projektet Grönt Näringsliv.
Kontakt: Olof Gunnarson, projektledare BioDriv Öst olof.gunnarson@biodrivost.se
0707 – 52 05 24

Om nätverket:

Biogas är alltjämt ett mycket viktigt fossilfritt drivmedel för transportsektorns omställning. Marknaden för biogas utvidgas dock löpande, och biogasen förväntas under de kommande åren få en allt mer betydande roll även i industrin och sjöfartens omställning. Det finns mycket att vinna på ett storregionalt kunskapsutbyte och samverkan kring biogasfrågan.

Syftet med nätverket är att lära av varandras erfarenheter, diskutera aktuella biogasfrågor och samverka kring konkreta insatser.

Storregionalt nätverk för biogas

Välkommen till en digital träff med BioDriv Östs storregionala nätverk för biogasfrågor! I mötet kommer vi att prata om omställning till produktion av flytande biogas. Två av våra medlemmar – Tekniska verken i Linköping och Vafab Miljö Kommunalförbund – berättar om sina erfarenheter av att göra detta på olika sätt och i olika skala. Vi kommer även att prata mer om önskemål och innehåll på kommande nätverksträffar.

Under mötet kommer vi bland annat få djupdykningar från:

  • Alf Thunström & Carl Dahlfjord, Vafab Miljö kommunalförbund
    Erfarenheter och utmaningar med småskalig produktion av flytande biogas i Västerås.
  • Erik Nordell, Tekniska verken
    Lärdomar från storskalig produktion av flytande biogas och statusuppdatering på utbyggnaden av biogasanläggningen i Linköping. 


Under mötet i kommer även att prata om BioDriv Östs verksamhet inom biogasområden samt era önskemål inför kommande nätverksträffar.

Varmt välkomna!