sep122024
Tid: 10:00 f m - 2:00 e m
Plats: Stockholm
BioDriv Öst

När: 12 september
Tid: 10.00–14.00
Var: Region Stockholm på Lindhagensgatan 98, Stockholm
Kostnad: Gratis
Målgrupp: Tjänstepersoner som jobbar med laddinfrastruktur, fordonsansvar, stadsutveckling, fastighet, klimat, miljö eller upphandling i en kommun, region eller kommunalt/regionalt bolag. För att delta i nätverket behöver kommunen eller regionen vara medlemmar i BioDriv Öst eller delta i projektet Fossilfritt 2030.
Kontakt: Lovisa Gustafsson, projektledare BioDriv Öst
lovisa.gustafsson@biodrivost.se, 0730 – 80 63 91

Om nätverket

Elektrifieringen går snabbt framåt och kommuner och regioner möter liknande utmaningar och frågor gällande behov och ansvar för att bygga ut den nödvändiga infrastrukturen. Genom kunskapsutbyte och samverkan kring dessa frågor finns det mycket att vinna.

Syftet med nätverket är att skapa möjlighet att öka sin kunskap, lära av varandras erfarenheter, diskutera aktuella frågor och samverka kring konkreta insatser.

Storregionalt nätverk för laddinfrastruktur

Välkommen att delta på en fysisk träff i BioDriv Östs storregionala nätverk för laddinfrastruktur! Torsdagen den 12 september ses vi i Region Stockholms lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Under mötet kommer vi bland annat prata om hur kommuner och regioner kan kicka igång arbetet med laddinfrastruktur och dela erfarenheter och aktuella frågeställningar kopplat till semi-publik laddning. Vi kommer också få höra från Zaptec om hur en anläggning med laddare kan dimensioneras utifrån tillgänglig effekt.

Dessutom bjuds det på lunch med goda möjligheter till nätverkande och mingel! Vi hoppas att så många som möjligt av er har möjlighet att delta på plats i Stockholm, men vi erbjuder också digitalt deltagande – dock med något begränsande möjligheter till interaktion och nätverkande under mötet.

Varmt välkomna att anmäla er till mötet redan nu!