Biogas

Biogas består av förnybar metan som vanligen framställs genom rötning av organiskt material. Rötresten som blir över efter biogasproduktionen sprids ofta på åkermark och bidrar därför till en cirkulär ekonomi genom att ersätta konstgödsel. När biogas används som drivmedel kallas den fordonsgas. Fordonsgas kan även bestå av naturgas samt olika blandningar av biogas och naturgas. Andelen biogas i fordonsgasen har ökat de senaste åren för att under 2023 innehålla mer än 95 procent förnybar biogas. Kunder kan ofta välja att köpa 100 procent biogas från leverantören.

Genom att kyla ner biogasen kan den göras flytande och kallas då LBG (Liquefied Biogas). Flytande biogas har en högre energitäthet än komprimerad biogas vilket gör att LBG passar bra i tunga lastbilar som behöver lång räckvidd för att kunna ersätta de dieselfordon som dominerar lastbilsmarknaden.

Biogas kan även användas för produktion av el och värme, men i dagsläget är både mest kostnadseffektivt för större produktionsanläggningar och bäst ur miljösynpunkt att använda biogasen i transportsektorn.

Myt! "Det går inte att köra långt med biogasbil"

Myt! "Det går inte att köra långt med biogasbil"

Gasfordon

Om du vill veta mer om gasdrivna fordon och se vilka modeller som finns på den svenska marknaden kan du hitta mer i den här broschyren.

Tankinfrastruktur för gas

Det är god tillgänglighet för tankning av komprimerad biogas söder om Dalarna och Värmland, och nya tankställen byggs kontinuerligt i hela landet. Du kan hitta tankställen i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län på Biogas östs hemsida. För resterande län finns dessa på exempelvis Fordonsgas hemsida. Många nya tankställen för flytande gas har beviljats stöd från Klimatklivet och planerar uppföras i Sverige de närmaste åren.

Framtid

De närmaste åren kommer flytande biogas sannolikt öka som ett alternativ för tunga transporter till följd av ett bättre fordonsutbud och en infrastruktur som förväntas byggas ut kraftigt. Flytande fordonsgas (LBG/LNG) ger en räckvidd på omkring 100 mil, att jämföra med fordon som drivs av komprimerad fordonsgas (CBG/CNG) som normalt har en räckvidd på cirka 40 mil.

Så tankar du

En biogastankstation ser ut som vilken annan tankstation som helst – det finns pumpar, slangar och en betalstation. Det är precis lika enkelt som att tanka andra drivmedel, den stora skillnaden sitter i allt gott som biogasen gör för klimatet. BioDriv Öst har tillsammans med Energikontoren i Östergötland och Norra Småland tagit fram en film som visar hur enkelt det är att tanka biogas. Se filmen och häng med när Bosse Lindberg från Trollhättan Energi tankar biogas.

Biogas i industri

Gas är ett högeffektivt industribränsle och intresset för att använda biogas i industri växer. Trucktillverkaren Toyota Material Handling är ett exempel på ett företag som både satsat på biogas i sina transporter som i sin tillverkningsprocess av truckar. Se en film nedan där de berättar mer.

Andra förnybara alternativ

Läs mer om biodiesel, el, etanol och bränsleceller.