Fossilfria drivmedel

Alla hållbara fossilfria drivmedel kommer att behövas om vi ska klara omställningen till en fossilfri transportsektor. Det råder i dag en stor samsyn kring att det inte finns något drivmedelsslag som ensamt kan ersätta all fossil bensin och diesel på ett hållbart sätt. Dessutom måste en stor andel av vårt bilåkande effektiviseras bort och ersättas med exempelvis resfria möten, gång, cykling och kollektivtrafik. Vilket fossilfritt drivmedel som är bäst i varje enskild situation beror på en rad olika faktorer, och alla alternativ har sina styrkor och svagheter. Det handlar inte om att hitta det rätta alternativet, utan om att använda rätt lösning på rätt plats. BioDriv Öst kan hjälpa er att ta fram drivmedelstrategier som stöd för politiker, fleet managers, upphandlare med flera i arbetet att ta ett helhetsgrepp kring hållbara fordon och transporter.

Klicka på respektive fossilfritt drivmedel för att ta del av mer information. Här kan du se animerade mytfilmer om fossilfria drivmedel.

Så fungerar driv-modellen

Se filmen om DRIV-modellen som förklarar hur rätt lösning hamnar på rätt plats.

Tanka förnybart

Se filmen som Energikontoret Östergötland tagit fram för att kommuner ska kunna inspirera sina anställda att tanka förnybart.