El avser drivmedlet till fordon som kan laddas med el från elnätet. Elfordon kan delas upp i laddhybrider (PHEV) som delvis drivs av en förbränningsmotor samt rena elfordon (BEV) som endast använder ström från batterier för att driva en eller flera elmotorer. Elhybrider (mildhybrider) som inte kan laddas omfattas inte här då elen i dessa kommer från bensin eller diesel. Laddhybrider och rena elfordon är i dagsläget dyrare i inköp än konventionella fordon. Då drivmedelskostnaden är betydligt lägre än för övriga förnybara alternativ blir nyttjandet av elfordonen avgörande för den totala prisbilden.

Rena elbilar har normalt en verklig räckvidd på cirka 20–40 mil och laddhybrider har normalt en räckvidd på 4–8 mil.

Myt! "Det går inte köra långt med elbil"

Myt: "Elbilar är dåligt för klimatet"

För- och nackdelar med rena elbilar

För- och nackdelar med laddhybrider

Laddbara fordon

El används i huvudsak i personbilar, men antalet stadsbussar och lastbilar ökar. Fordonsutbudet för rena elbilar bestod i början av 2024 av personbilar i olika storlekar, lastbilar i olika storlekar samt bussar. Utbudet av laddhybrider bestod i början av 2024 i huvudsak av större personbilar. Om du vill veta mer om laddbara fordon och se vilka modeller som finns på den svenska marknaden kan du hitta mer i den här broschyren.

Laddinfrastruktur

Drygt 90 procent av laddningen sker normalt vid fordonets hemmabas. Den publika laddinfrastrukturen består främst av normalladdning, i huvudsak 11–22 kW (ca 5–12 mils körning per laddtimme) eller långsammare, det är också denna typ av laddinfrastruktur som ökar mest. Snabbare laddning (50–200 kW) är relativt väl utbyggd längs med de större transportstråken och i storstadsområdena men sämre utbyggd i glesbefolkade områden.

Om du vill undersöka hur den publika laddinfrastrukturen ser ut där du bor finns det flera webbsidor som tillhandahåller en sådan kartläggning, exempelvis uppladdning.nu och ChargeFinder.

Framtid

Större personbilar förutses fortsätta dominera segmentet laddhybrider de kommande åren. För rena elbilar förväntas de nya fordonsmodellerna spridas ut mer jämnt mellan olika typer av personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar. Fortsatt etablering av publik och icke-publik laddinfrastruktur, ökande räckvidd samt allt fler och billigare fordonsmodeller förväntas göra det betydligt lättare att köra laddbart framöver vilket gör att försäljningen av denna typ av fordon förväntas öka snabbt.

Test av elektrisk hjullastare

Region Uppsala och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har under tre veckor testat en elektrisk hjullastare. Att den är tyst och smidig samt medför minskade kostnader beskrivs som de största fördelarna jämfört med motsvarande dieselvariant. Se filmerna nedan och läs det tillhörande faktabladet med mer information här.

Fossilfritt 2030 - Test av elektrisk hjullastare Uppsala

Fossilfritt 2030 - Test av elektrisk hjullastare Fagersta

Andra fossilfria drivmedel

Läs mer om biogas, biodiesel, etanol och vätgas.