Mytfilmer om fossilfria drivmedel

Det finns många myter och fördomar kring bilar som kan köra på fossilfria drivmedel. Men vad är egentligen sant om de fossilfria drivmedlen? För att öka kunskapen har BioDriv Öst i samverkan med flera länsstyrelser, regioner samt Power Circle, 2030-sekretariatet med flera tagit fram en serie av animerade kortfilmer. Till varje film finns dessutom ett faktablad med ytterligare fördjupning i ämnet. Du kan se alla filmer och läsa faktabladen nedan.

Myt! "Det går inte köra långt med elbil"

Faktablad till film

MYT: DET GÅR INTE ATT KÖRA LÅNGT MED BIOGASBIL

Faktablad till film

MYT: VI ÄR FÖR FÅ FÖR ATT PÅVERKA

Faktablad till film

MYT: ELBILAR ÄR DÅLIGT FÖR KLIMATET

Faktablad till film

Myt: Det går inte att tanka förnybart någonstans

Faktablad till film

Myt: Det är för dyrt med förnybart

Faktablad till film