Upphandlingsworkshop

SÅ UPPHANDLAS KLIMATSMARTA, EFFEKTIVA OCH INNOVATIVA TRANSPORTER

Anordna en halvdagsworkshop i ert län eller er organisation med utgångspunkt i informationsmaterialet Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. BioDriv Öst har tagit initiativet till vägledningen och konceptet för tillhörande workshops som redan genomförts i flera län. Nu har ni möjlighet att genomföra satsningen i er region eller verksamhet! Workshopen fokuserar på den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordonsflotta och andra viktiga offentliga mål. Ta chansen att diskutera frågor som:

Vägledning har tagits fram av BioDriv Öst i samverkan med Ecoplan In Medio.  Workshopen går att boka antingen med Maria Losman eller BioDriv Öst. Maria Losman har arbetat med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet klimat och energieffektivitet kopplat till fordon och transporter, sedan 90-talet och fokuserar idag på förändringsarbete i organisationer med inriktning på samhälls- och företagsnytta.

Vänligen kontakta info@biodrivost.se för mer information och prisförslag.