Faktablad Clean Vehicles Directive (CVD)

EU har beslutat att det i offentliga upphandlingar av fordon samt vissa transporttjänster ska vara en viss andel av specifika fordonstyper, enligt EU:s definition på ”rena fordon”. Direktivet kallas Clean Vehicles Directive (CVD) och är implementerat i svensk lagstiftning. I faktabladet kan du läsa om vilka upphandlingar som omfattas av lagen samt hur kraven appliceras på lätta och tunga fordon.