Klimatväxling

Klimatväxling innebär att en organisation lägger extra avgifter på de resor som ger höga koldioxidutsläpp. Pengarna från dessa avgifter används sedan till åtgärder som syftar till att sänka organisationens klimatpåverkan. Systemet är tänkt att ge ett tydligt ekonomiskt incitament till alla delar av verksamheten och dess anställda att bidra till att uppnå uppsatta klimatmål. BioDriv Öst har tagit fram ett informationsmaterial med exempel från offentliga organisationer som delar med sig av sina erfarenheter kring klimatväxling.

Läs mer om hur Örebro kommun, Region Örebro län, Region Västernorrland, Kalmar kommun och Kristianstads kommun har tacklat olika frågor med hjälp av klimatväxling i det här faktabladet.

Materialet är framtaget inom projektet Fossilfritt 2030 som finanserias av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av Region Uppsala, Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Uppsala, Stockholm stad, Biogas Öst med Biodriv Öst och sjutton kommuner/ regioner i östra Mellansverige. 2030-sektretariatet, Svebio, Power Circle och Vätgas Sverige är samverkansparter.