Mycket att vinna på gemensamma mallar i upphandlingar

På Södertörn söder om Stockholm ligger Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. De åtta kommunerna har en lång tradition av att samarbeta för att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. Ett av samarbetena är den så kallade Södertörnsmallen, som används vid offentliga upphandlingar av transporter.

I artikeln berättar hållbarhetsstrateger från två av kommunerna mer om arbetet med Södertörnsmallen och samarbetet med BioDriv Öst.