Nyheter

Daniel Mettler

Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen!

Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen!

Biogas spelar en avgörande roll i energi- och klimatomställningen, men utvecklingen hotas just nu av beslut på EU- och regeringsnivå. Därför har 22 regionpolitiker från 16 regioner uppmanat regeringen att skyndsamt genomföra ett antal åtgärder som fortsatt säkerställer biogasens bidrag i den regionala utvecklingen.

Daniel Mettler

BioDriv Östs remissvar till regeringen angående uppdaterad miljöbilsdefinition

BioDriv Östs remissvar till regeringen angående uppdaterad miljöbilsdefinition

I december skickade regeringen ut ett förslag på uppdaterade regler för myndigheters upphandlingar av bilar och bilresor på remiss. Där föreslås bl.a. ett nytt förslag på miljöbilsdefinition som innebär att miljöbil ska vara lika med de bilar som får bonus i bonus-malus-systemet, d.v.s. miljöbil = klimatbonusbil. Här kan du läsa BioDriv Östs remissvar i sin helhet.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland