På väg mot transparent och hållbar biltillverkning?

Gröna Mobilister har skrivit en rapport där de studerar det politiska arbetet i Sverige, inom EU och i FN för att standardisera livscykelanalys (LCA) av fordons miljöpåverkan och använda den som konsumentupplysning.

Gröna Mobilister har också sonderat inställningen hos de större bilföretagen till att använda data från standardiserad LCA på en svensk miljödeklaration av fordon, tillsammans med information om klimatpåverkan hos elbilsbatterier, samt andelen återvunnet material.