Slutrapport till projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd

Det här är populärvetenskaplig slutrapport för projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd. Projektet har drivits av BioDriv Öst i samverkan med Gröna Mobilister och finansierats av Region Uppsala.