Pågående projekt

Har du en projektidé du vill ha hjälp att förverkliga?

Vi på BioDriv Öst hjälper gärna våra partners att driva sina projektidéer vidare, t.ex. genom att hjälpa till med projektansökningar, projektledning eller kontaktförmedling. Vi har bland annat stor erfarenhet av att driva olika typer av EU-projekt. Om du har en projektidé är du välkommen att höra av dig till oss så vi kan diskutera möjliga vägar framåt! Mejla till info@biodrivost.se.