Avslutade projekt

Transportutmaningen

Transportutmaningen genomfördes av BioDriv Öst i samverkan med Fossilfritt Sverige och med finansiering från Klimatklivet under 2018–2022. Syftet var att verka för att fler företag och offentliga aktörer skulle ställa om sina fordon och drivmedel till förnybara alternativ.

Läs mer »

Hållbara elbilar och laddning i landsbygd

Hållbara elbilar och laddning i landsbygd har genomförts av BioDriv Öst i samverkan med Gröna Mobilister, med finansiering från Region Uppsala under 2022–2023. Syftet var att kartlägga behovet av infrastruktur för elbilsladdning på landsbygden i Uppsala län samt att identifiera centrala aktörer och diskutera med dem hur utbyggnaden kan göras på ett kostnadseffektivt sätt för att möta det ökande behovet.

Läs mer »

Flygplatsen som energioptimerat smart transportnav

Flygplatsen som energioptimerat smart transportnav genomfördes av BioDriv Öst i samverkan med Swedavia och Recap, med finansiering från Vinnova under 2022–2024. Syftet var att realisera en storskalig och effektiv laddning av elfordon på Arlanda flygplats. Alla som behöver ska kunna ladda, så att fler kan resa med elbil till flygplatsen.

Läs mer »