Modellering och ekonomisk analys för att undersöka implementering av batterilager och vätgassystem vid en biogasanläggning

I rapporten undersöks möjligheten att investera i vätgasproduktion i anslutning till en biogasanläggning med målet att tjäna pengar genom att bidra med balanseringstjänster på elnätet. Balanseringstjänster, eller frekvensreglering, går ut på att en producent eller konsument av el lovar att leverera/konsumera en viss effekt om elnätet blir instabilt. På så sätt kan pengar tjänas med endast ett batteri uppkopplat till elnätet.

I systemet som undersöks i detta arbete kopplas vätgasproduktion och lager ihop med ett batteri för att undersöka om det går att få lönsamhet i en sådan investering. Att göra detta vid en biogasanläggning ger fördelar jämfört med en fristående anläggning. Med sjunkande investeringskostnader, allt större skillnader i elpris och mer ersättning för balanseringstjänster gör att en sådan anläggning bör bli kostnadseffektiv inom cirka 10 år. Observera att rapporten är skriven med antaget elpris som var 2021. Med dagens ännu mer volitila elpriser minskar återbetalningstiden.