Uppföljning av omställningen till fossilfria transporter 2022

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet. Det visar en ny statistikrapport från projektet Fossilfritt 2030 som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2022 var andelen förnybart drivmedel 64 procent.
Sex län deltar i projektet. De kommuner med högst andel förnybara transporter i respektive län är Järfälla i Stockholms län (92 %), Åtvidaberg i Östergötlands län (90 %), Uppsala i Uppsala län (85 %), Sala i Västmanlands län (81 %), Örebro i Örebro län (67 %) och Eskilstuna i Södermanlands län (70 %).