BioDriv Tinget 2020

Här samlar vi presentationer från konferensens talare och föredragshållare.

BioDriv Tinget 2022

Presentationer

För nedladdning i PDF-format

Martin Ahrne

vice vd BioDriv Öst. Läget i östra Mellansverige-regionen - Hur ser utmaningen ut i ett 2030-perspektiv?

Martin Allard

expert totalförsvar 4C strategies. Drivmedelsförsörjningens roll i det civila försvaret

Lars Peter Lindfors

innovationsdirektör Neste. Vilka är framtidens råvaror i produktion av HVO och kan platsavfall bli en ny resurs?

Johan Grön

Vice President Biogas Gasum. Om innovation och nya framtidskoncept för produktion av energi och hållbara livsmedel i cirkulär energi

Jan Rapp

biogasdoktorn och grundare av Biogasakademin. From here - to over there

Christina Bu

Norges elbilsdrottning och generalsekreterare Norsk Elbilforening. Dos and dont's i elbilsomställningen

Session 1, Så här uppnår vi fossilfria transporter till 2030!

Beatrice Torgnyson Klemme

vd BioDriv Öst. Så här funkar den regionala drivmedelsprioriteringen och på uppdrag av Järfälla kommun får vi veta mer om hur de i sin upphandling av persontransporter nyligen testat en ny upphandlingsmodell

Ylva Ek

projektledare Region Östergötland, Energikontoret. Så här har Åtvidabergs kommun ställt krav på el och biogas samt samordnat upphandling av leveranser av förbrukningsvaror i hela Östergötland

Johan Seuffert

Fleet manager Miljöbilar i Stockholm. Så här har vi samverkat storregionalt för gemensam upphandling av el- och gasfordon

Yvonne Ruwaida

Business strategist Vattenfall. Så här arbetar vi med effekthandel i Uppsala och Stockholm, och vad bör vi tänka på för att underlätta för elnätet och möjliggöra en ökad elektrifiering?

Kajsa Hedberg

Affärschef/Vd E.ON Biofor. Vad innebär den nya miljöinformationen om drivmedel som införs nästa år, och hur kan den underlätta omställningsarbetet i praktiken?

Session 2, Biogas Tinget 2020

Patrik Klintbom

Senior Researcher RISE. Så här ser synergierna ut mellan biogas och vätgas, el samt elektrobränslen i framtidens hållbara samhälle

Jan Moestedt

PhD, Forsknings- och Utvecklingsingenjör Tekniska verken i Linköping. Tekniska verken med FoU i fokus. Full fart framåt för flytande biogas, planer för vätgas, CCU samt produktion av djurfoder från matavfall

Bo Ramberg

Processledare Biogas Väst. Så här har vi arbetat strategiskt med en övergång från biogas i stadstrafik till biogas i regiontrafik

Tomas Hirsch

Energidirektör SSAB. Vi vill ha 2 Twh biogas i Oxelösund till 2026! Vem vill leverera?

Cecilia Hedqvist

Vd Gasnätet Stockholm. Regionalt biogasnät i Mälardalen - utopi eller realitet med ett allt större intresse för biogas från nya kundsegment?

Session 3, Så här får vi fler rena resor genom nya resvanor!

Marie Pellas

ordförande Gröna Bilister och hållbar mobilitetsplanerare i Västerås stad Så här bygger vi nya beteenden på individ- och lokal nivå

fILMER

Vår resande reporter gjorde flera inslag under dagen, se dessa nedan:

Christina Bu

generalsekreterare Norsk Elbilförening – Dos and Don’ts i elbilsutvecklingen

Martin Allard

expert totalförsvar 4C Strategies – Drivmedelsförsörjningens roll i det civila försvaret

Jens Holm (V)

riksdagsledamot samt ordförande i Trafikutskottet – kommentarer från rikspolitiken om transportsektorns omställning

Jan Rapp

biogasdoktorn och grundare av Biogasakademin – From here to over there

Lena Micko (S)

Civilminister – offentlig upphandling som drivkraft

Lars Peter Lindfors

innovationsdirektör Neste – framtidens råvaror i produktionen av HVO och kan plastavfall bli en ny resurs?

Johan Grön

 Vice President Biogas Gasum – Nya framtidskoncept för produktion av energi och hållbara livsmedel i cirkulär synergi