Hållbara elbilar och laddning i landsbygd

På väg mot transparent och hållbar biltillverkning?

På väg mot transparent och hållbar biltillverkning? Gröna Mobilister har skrivit en rapport där de studerar det politiska arbetet i Sverige, inom EU och i FN för att standardisera livscykelanalys (LCA) av fordons miljöpåverkan och använda den som konsumentupplysning. Gröna Mobilister har också sonderat inställningen hos de större bilföretagen till att använda data från standardiserad LCA på en svensk miljödeklaration av fordon, tillsammans med information om klimatpåverkan hos elbilsbatterier, samt andelen återvunnet material. Ladda hem

Läs mer »
Nio seglivade myter om elbilar – och varför de inte stämmer

Nio seglivade myter om elbilar – och varför de inte stämmer

Inte funkar det väl att ha elbil på landsbygden? Dessutom är elbilar dåliga för klimatet, dyra, brandfarliga och klena. Eller? Här är informationsmaterialet som slår hål på nio seglivade myter om elbilar. Detta informationsmaterial är framtaget inom projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd, som drivs av BioDriv Öst i samverkan med Gröna Mobilister med finansiering från Region Uppsala. Materialet har tagits fram i samverkan med de kommunala energi- och klimatrådgivarna i östra Mellansverige.

Läs mer »