Film om reduktionsplikten

Reduktionsplikten är en lag som innebär att drivmedelsleverantörer måste blanda in biodrivmedel i vanlig bensin och diesel för att sänka klimatpåverkan. Lagen anger hur mycket utsläppsreduktion varje leverantör ska uppnå i sin årliga försäljning, det vill säga hur mycket koldioxidutsläppen måste minska tack vare inblandningen av biodrivmedel.

I filmen berättar Josefin Holmgren, kommunikatör på BioDriv Öst mer om lagen.