apr112024
Tid: 1:00 e m - 3:00 e m
BioDriv Öst

När: 11 april
Tid: 13.00–15.00
Var: Digitalt
Kostnad: Gratis
Målgrupp: Tjänstepersoner som jobbar med laddinfrastruktur, fordonsansvar, stadsutveckling, fastighet, klimat, miljö eller upphandling i en kommun, region eller kommunalt/regionalt bolag. För att delta i nätverket behöver kommunen eller regionen vara medlemmar i BioDriv Öst eller delta i projektet Fossilfritt 2030.

Om nätverket

Elektrifieringen går snabbt framåt och kommuner och regioner möter liknande utmaningar och frågor gällande behov och ansvar för att bygga ut den nödvändiga infrastrukturen. Genom kunskapsutbyte och samverkan kring dessa frågor finns det mycket att vinna.

Syftet med nätverket är att skapa möjlighet att öka sin kunskap, lära av varandras erfarenheter, diskutera aktuella frågor och samverka kring konkreta insatser.

Storregionalt nätverk för laddinfrastruktur

Temat för nätverkets andra träff är kommunens roll i etableringen av publik laddinfrastruktur. Representanter från olika kommuner kommer att berätta vilken roll de tagit och varför.

Efter önskemål kommer vi även djupdyka i kraven på laddinfrastruktur i plan- och bygglagstiftningen och vad de innebär. Har ni särskilda frågor ni vill tas upp rörande dessa ämnen får ni gärna mejla eller skriva in det i anmälningsformuläret!

Program

  • Omvärldsbevakning – Aktuellt inom stöd, lagstiftning och politik regionalt, nationellt och på EU-nivå
  • Kommunens roll i etablering av publik laddinfrastruktur
  • Djupdykning i kraven på laddinfrastruktur i plan- och bygglagstiftningen
  • Goda exempel från kommuner och regioner


Detaljerat program kommer senare!