apr252024
Tid: 1:15 e m - 2:00 e m
BioDriv Öst

När: 25 april
Tid: 13.15–14.00
Var: Digitalt
Kostnad: Gratis
Frågor: Kontakta Katja Hagström, Region Örebro län, katja.hagstrom@regionorebrolan.se

Trekvart om hur vi kan minska vårt fossilberoende – en webbinarieserie om vätgas

Program

  • Omvärldsbevakning vätgas. Björn Isaksson, sakkunnig på transport och industri, BioDriv Öst, ger oss en kort uppdatering om utvecklingen av vätgas i omvärlden med fokus på Sverige och Europa. Produktion, distribution, industri, fordon, tankställen och styrmedel står på agendan.
  • Vätgas i Uppsala. Mikael Åhlman, strateg, infrastruktur och näringslivsutveckling, Region Uppsala, Uppsala kommun. Gamla Uppsala Buss samt Uppsala Vatten och Avfall har ett långtgående samarbete om vätgas. I april tas första spadtaget till en vätgastankstation och resultaten från den förstudien har genomförts angående offentlig samverkan för en kombinerad produktion av vätgas och biogas. Mikael berättar hur offentlig samverkan kring grön vätgas kan bidra till flera samhällsnyttor. Exempelvis ökad krisberedskap, minskat beroende av fossila drivmedel, ökad resurseffektivitet och ett starkare elnät.
  • Diskussion. Fler seminarier planeras framöver. Ge din input genom att svara på några frågor och delta i en kort diskussion.


Webbinariet anordnas inom projekten Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län, Elsmarta Östra Mellansverige, Fossilfritt 2030 – drivmedelsomställning i offentlig sektor, Förnybart 2030 och Grönt näringsliv – industri och drivmedel i synergi. Alla projekten medfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden samt fler samverkansparter.