Biogas består av förnybar metan som vanligen framställs genom rötning av organiskt material. Rötresten som blir över efter biogasproduktionen sprids ofta på åkermark och bidrar därför till en cirkulär ekonomi genom att ersätta konstgödsel. När biogas används som drivmedel kallas den fordonsgas. Fordonsgas kan även bestå av naturgas samt olika blandningar av biogas och naturgas. Andelen biogas i fordonsgasen har ökat de senaste åren för att under 2021 innehålla mer än 95 procent förnybar biogas. Kunder kan ofta välja att köpa 100 procent biogas från leverantören.

Genom att kyla ner biogasen kan den göras flytande och kallas då LBG (Liquefied Biogas). Flytande biogas har en högre energitäthet än komprimerad biogas vilket gör att LBG passar bra i tunga lastbilar som behöver lång räckvidd för att kunna ersätta de dieselfordon som dominerar lastbilsmarknaden.

Biogas kan även användas för produktion av el och värme, men i dagsläget är både mest kostnadseffektivt för större produktionsanläggningar och bäst ur miljösynpunkt att använda biogasen i transportsektorn.

 

För och nackdelar med gasfordon

+ God infrastruktur söder om Dalarna och Värmland

+ Låga hälsofarliga utsläpp – fordonen tillåts i miljözon klass 3 för lätta fordon

+ Relativt låg merkostnad vid inköp, lätta fordon får bonus om 10 000 kr

+ Lägre drivmedelspris än bensin

+ Lätta fordon har bensintank som räckviddsförlängare

 

- Tankmöjlighet oftast begränsad till större orter, dåligt utbyggd i glesbefolkade områden

- Något begränsad räckvidd för komprimerad gas. Cirka 40 mil + eventuell bensintank

- Begränsad mängd tillgänglig avfallsbaserad råvara

- Ottomotor inte lika energieffektiv som diesel

Gasfordon

Om du vill veta mer om gasdrivna fordon och se vilka modeller som finns på den svenska marknaden kan du hitta mer i den här broschyren.

Tankinfrastruktur för gas

Det är god tillgänglighet för tankning av komprimerad biogas söder om Dalarna och Värmland, och nya tankställen byggs kontinuerligt i hela landet. Du kan hitta tankställen i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län på Biogas östs hemsida. För resterande län finns dessa på exempelvis Fordonsgas hemsida. Många nya tankställen för flytande gas har beviljats stöd från Klimatklivet och planerar uppföras i Sverige de närmaste åren.

Framtid

De närmaste åren kommer flytande biogas sannolikt öka som ett alternativ för tunga transporter till följd av ett bättre fordonsutbud och en infrastruktur som förväntas byggas ut kraftigt. Flytande fordonsgas (LBG/LNG) ger en räckvidd på omkring 100 mil, att jämföra med fordon som drivs av komprimerad fordonsgas (CBG/CNG) som normalt har en räckvidd på cirka 40 mil.


Så tankar du

En biogastankstation ser ut som vilken annan tankstation som helst – det finns pumpar, slangar och en betalstation. Det är precis lika enkelt som att tanka andra drivmedel, den stora skillnaden sitter i allt gott som biogasen gör för klimatet. Biogas Öst har tillsammans med Energikontoren i Östergötland och Norra Småland tagit fram en film som visar hur enkelt det är att tanka biogas. Se filmen och häng med när Bosse Lindberg från Trollhättan Energi tankar biogas.

 

Biogas i industri

Gas är ett högeffektivt industribränsle och intresset för att använda biogas i industri växer. Trucktillverkaren Toyota Material Handling är ett exempel på ett företag som både satsat på biogas i sina transporter som i sin tillverkningsprocess av truckar. Se en film nedan där de berättar mer.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland