Flygplatsen som energioptimerat smart transportnav

Om projektet:

Flygplatsen som energioptimerat smart transportnav genomfördes av BioDriv Öst i samverkan med Swedavia och Recap, med finansiering från Vinnova under 2022–2024. Syftet var att realisera en storskalig och effektiv laddning av elfordon på Arlanda flygplats. Alla som behöver ska kunna ladda, så att fler kan resa med elbil till flygplatsen. 

Exempel på aktiviteter:

  • Erbjuda laddning till alla som önskar och bidra till att fler kan resa med elbil till Arlanda flygplats.
  • Optimera kapacitetsnyttjandet från elnätet och minska effektbehovet med 30 procent för laddning.
  • Minimera belastning på den lokala och regionala elinfrastrukturen vilket möjliggör laddning av fler fordon på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt.
  • Smart elkonsumtion genom att styra laddning till tider då det finns överflöd av el i nätet.
  • Minska kostnaden för installation av laddpunkter.

Projektfakta:

Projekttid: 2022–2024.
Projektägare: Swedavia.
Projektledare BioDriv Öst: Martin Ahrne.
Syfte: Att skapa en skalbar lösning som realiserar storskalig laddning av elfordon på ett resurseffektivt sätt med minimal belastning på elnätet.
Primär målgrupp: Privata och offentliga aktörer med intresse för långsam- och destinationsladdning. 
Finansiär: Vinnova.
Samarbetspartners: Recap och Swedavia.