Transportutmaningen

Om projektet:

Transportutmaningen genomfördes av BioDriv Öst i samverkan med Fossilfritt Sverige och med finansiering från Klimatklivet under 2018–2022. Syftet var att verka för att fler företag och offentliga aktörer skulle ställa om sina fordon och drivmedel till förnybara alternativ. 

Exempel på aktiviteter:

  • Genomföra kunskapshöjande seminarier i regionen.
  • Erbjuda företag och offentliga organisationer att prova en elbil eller biogasbil i verksamheten under en vecka.
  • Söka upp och träffa företag i regionen och erbjuda stöd och rådgivning i omställningen, framför allt företag med många fordon samt företag med tunga fordon.
  • Få fler aktörer att anta Fossilfritt Sveriges utmaningar inom transportområdet.
  • Bevaka offentliga upphandlingar med stor påverkan på transportområdet.

Projektfakta:

Projekttid: 2018–2022.
Projektägare: BioDriv Öst.
Projektledare BioDriv Öst: Felix Ek.
Syfte: Att verka för att fler företag och offentliga aktörer ska ställa om sina fordon och drivmedel till förnybara alternativ.
Primär målgrupp: Företag.
Finansiärer: Klimatklivet och BioDriv Öst.
Samarbetspartners: Fossilfritt Sverige.