Yttrande gällande förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst tackar för möjligheten att få inkomma med synpunkter på eget initiativ gällande ovanstående förslag.

Sammanfattning av synpunkter och förslag till förändringar

  • Nuvarande förslag om utsläppsminskningar från fordon är utformat så att det i praktiken endast går att tillgodoräkna sig dessa utsläppsminskningar via elektrifiering. Att på kort sikt endast satsa på ett teknikspår är riskabelt för omställningstakten, särskilt om hinder för teknikutvecklingen uppstår. Att starkt förlita sig på endast ett teknikspår är dessutom riskfyllt i ett krisberedskapsperspektiv.
  • Sverige bör därmed verka för att en andel av de föreslagna utsläppsminskningarna ska kunna uppfyllas med antingen elektrifierade fordon eller fordon som körs med hållbara biodrivmedel. Detta i syfte att uppnå en snabbare omställning till en fossilfri fordonsflotta i EU, samtidigt som det säkerställs att fordon som inte kan elektrifieras bidrar till ökad försörjningstrygghet och krisberedskap genom ett minskat importberoende av drivmedel.
  • För att säkerställa en ändamålsenlig styrning bör kontrollstationen år 2028 tidigareläggas till år 2027. Då kan eventuella förändringar hinna få effekt till år 2030. Därtill bör kontrollstationer införas även år 2032 och 2037, det vill säga tre år före respektive målår.