Verksamhetsberättelse 2023

I verksamhetsberättelsen för 2023 får du ta del av hela BioDriv Östs år. Läs mer om vår verksamhet, pågående projekt och det vi har arbetat med under året. Dessutom finns statistik kring utvecklingen av förnybara drivmedel i regionen.