Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö

Skärgårdsstiftelsen vill etablera Utö som en kretsloppsö i Stockholms skärgård. Som led i denna ambition har man beslutat att utreda förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av organsikt avfall och, om möjligt, produktion av biogas för utnyttjande på ön.