Etanol

Svensksåld etanol framställs till största delen av vete och majs, men kan produceras av i stort sett alla kolhydrater. År 2022 gav svensksåld etanol i genomsnitt cirka 80 procent lägre klimatpåverkan än bensin och den producerades i huvudsak av råvaror från europeiska länder där majoriteten kom från Sverige och andra länder i EU. Det finns viss svensk produktion från cellulosabaserad (skogsbaserad) råvara. Etanol kan blandas med bensin, antingen via höginblandning (E85 samt E75 vintertid) eller genom låginblandning. Etanol kan även nyttjas i nära hundraprocentig form i anpassade dieselmotorer för tunga fordon (ED95).

För- och nackdelar med etanol som drivmedel

Etanolfordon

I slutet av 2023 rullade omkring 180 000 E85-fordon på svenska vägar men i början av 2024 erbjuder endast ett fåtal fordonstillverkare ett mindre antal nyproducerade bilmodeller vilket innebär att tillskottet av nya etanolbilar är lågt. En fordonsleverantör tillhandahåller specialanpassade tunga lastbilar och bussar som kan tankas med för ändamålet anpassad etanol (ED95). Dessa fordon kan inte köra på vanlig diesel utan ombyggnation.

Tankinfrastruktur för etanol

Sverige har över 1 000 tankställen för E85 vilket gör att det är enkelt att hitta någonstans att tanka. Publika tankställen för drivmedlet ED95 är ovanliga. De företag som använder detta drivmedel har ofta ett eget tankställe vilket är relativt enkelt att få på plats.

Framtid etanol

En ökning av nyttjandet av E85 i nya fordon förväntas vara begränsad så länge utbudet av nyproducerade fordon att köpa på den svenska marknaden är begränsat. Etanol är dock ett av de främsta förnybara drivmedlen på den globala marknaden och befintliga bensinfordon kan med små medel konverteras till nyttjande av E85. För den tunga sektorn blir ED95 ett allt mer attraktivt alternativ.

Andra fossilfria drivmedel

Läs mer om biogas, biodieselel och vätgas.