Metan från förgasning av biomassa - en potentialstudie i Biogas Öst-regionen

Johan Lundberg har i sitt examensarbete undersökt potentialen för produktion av fordonsgas genom förgasning av biomassa i Biogas Östs region.