The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy

En vetenskaplig rapport framtagen av LiU-Biogas Research Center som utreder biogasens roll i en cirkulär ekonomi och i ett hållbart samhälle.