Miljöbilar i taxiupphandling

I allt fler upphandlingar av avtal som omfattar persontransporter med personbil som färdtjänst, skolskjuts och omsorg har det blivit vanligare med skarpare miljökrav som bland annat omfattar drivmedelsspecifika krav. Miljökraven omfattar ofta att en ökande andel av personbilarna ska vara typgodkända för eldrift (ej hybrid eller laddhybrid) eller biogas. Nästan utan undantag är det taxiföretag som svarar på dessa upphandlingar vilket gör att skarpare miljökrav påverkar vilka bilar företagen kan välja att inkludera i sin fordonsflotta. Utbudet av el- och biogasfordon är begränsat jämfört med dieselfordon som idag är det vanligaste drivmedlet för taxibilar.

Detta material sammanfattar tillgängliga el- och gasdrivna fordonsmodeller som skulle kunna vara lämpliga som taxifordon utifrån de komfortkrav och de miljökrav som ställs på bilarna inom upphandlingar av persontransporter. Materialet är uppdelat efter elfordon, fabriksbyggda gasbilar och efterkonverterade gasbilar.