Metanslipp i biogaskedjan - minimera utsläppet av pengar

Rapporten sammanfattar erfarenheter och kunskap kring metanslipp i biogaskedjan och möjligt svaga punkter. Den sammanfattar även läget i Biogas Östs region gällande arbetet med ”frivilligt åtagande”, Avfall Sveriges system för systematiskt förbättringsarbete.