Vad kostar fordonsägandet egentligen?

Vad det kostar att äga ett fordon beror på många olika faktorer, till exempel hur länge fordonet ska ägas, vilken typ av fordon det är, vilket drivmedel det använder och hur stor värdeminskningen blir. Det viktiga är att försöka hitta de faktorer som gör störst skillnad på totalkostnadskalkylen, förkortad TCO (Total Cost of Ownership), och sedan analysera kostnader för de olika fordon som kan uppfylla kraven som ni ställer i er verksamhet.

I det här materialet ges vägledning kring under vilka förutsättningar olika fossilfria drivmedel faller bäst ut ekonomiskt och vilka faktorer som påverkar totalkostnadskalkylen mest. Därför utgår det här materialet från tre olika fordonssegment – personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.